Naskiĝo de la lingvo

Esperanto oficiale naskiĝis en 1887 el la cerbo de humila okulkuracista doktoro kiu brilis ne nur pro sia genio sed ankaŭ pro sia profunda amo al homaro kaj deziro antaŭenpuŝi la pacon tra la mondo.

27-jaraĝe, sen ia subteno mona, nek politika, nek religia, ri publikigis esperanto-gvidlibron en la rusa, klarigantan la bazojn de la internacia lingvo pri kiu ri estis laborinta kvazaŭ ekde sia infaneco. Mirakle! kelkajn jarojn poste, esperanto estas parolata de centoj da homoj el ĉiuj kontinentoj. Dekok jarojn poste, en 1905, okazas la unua universala kongreso de esperanto, en Bulonjo-ĉe-maro. Ĉio mirinde glatas, la partoprenantoj sin esprimas kaj interkomprenas sen malfacileco. Funkcias! Tio estas la komenco de aventuro, kiun la Doktoro Zamenhof subtenos ĝis sia lasta spiro, strebante ĉiam esti aŭskultema al ĉiuj, neniam trudi sian vidmanieron kaj esti konsiderata kiel ordinara esperantolingvano.

Siajn unuajn jarojn, esperanto do multe paroligas pri si. Ĝi estis uzata de la lernantoj de la Freinet-instruejoj, kiuj korespondis internacie, ĝi estas agnoskita de UNESKO, ĝi estas la kialo de persekutoj de ĉiuj diktatoroj de la 20-a jarcento, ĝi estis sendita kosmen por saluti la eksterteranojn (mesaĝo de la Voyager-sondiloj), ĝi estis proponita kiel laborlingvo de la Ligo de Nacioj kaj tiam ĝi renkontis sian unuan malamikon: Francujo ĝin kontraŭstaris senkompate por ne perdi sian brilecon, dum epoko kiam la franca lingvo estis konsiderata kiel la lingvo de internacia kulturo. Tiam ĝi estis instruata al 20 000 germanaj lernantoj.

Kiom esperanto havas da parolantoj? Kiel scii? Necesus elspezi multan monon por respondi tiun demandon pli precize ol faras malsamaj taksoj indikantaj la jenan interspacon: inter centmil kaj ses milionoj! Sed oni povas facile vidi, ke ĝi estas parto el la cent lingvoj plej uzataj ĉe interreto. Do konsiderante la aĝon de la lingvo, la kondiĉojn laŭ kiuj ĝi aperis kaj disvolviĝis kaj la kruelan mankon de subteno de la publikaj estraroj, kio kaŭzas, ke oni foje aŭdas diri, ke esperanto estas malsukceso?

Legu plu: La indeco de Esperanto